Artikel 1:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offertes of overeenkomsten tussen Bet Experts en derden.

Artikel 2:
Bet Experts is niet aansprakelijkheid voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving. We raden het gebruik van onze (technische) analyse dan ook niet aan als enig middel voor handelsbeslissingen.

Artikel 3:
Bet Experts verstrekt enkel sportnieuws aan meerderjarige (18+). Wanneer blijkt dat u minderjarig bent, wordt u verwijdert als lid ontvangt u geen advies meer, zonder mogelijkheid tot restitutie. Ook is er geen mogelijkheid meer tot terugkeer als lid.

Artikel 4:
Bij het aangaan van een lidmaatschap vindt er een eenmalige of terugkerende betaling plaats van het afgesproken bedrag. Nadat de betaling is ontvangen proberen we leden binnen 24 uur in de groepschat te plaatsen en toegang te geven tot alle artikelen. Dit is geen garantie; soms kan het dus langer duren.

Artikel 5:
Het is verboden om contact op te nemen met andere leden/klanten. Indien u dit toch doet wordt u direct als lid verwijdert, ontvangt u geen artikelen meer en is er geen mogelijkheid meer tot terugkeer als lid. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.

Artikel 6:
Bedreigingen, agressie of andere strafbare gedragingen worden niet getolereerd. Hiervan wordt dan ook direct aangifte gedaan. Daarnaast wordt u verwijdert uit de groep, ontvangt u geen sportnieuws meer en is er geen mogelijkheid tot terugkeer of restitutie.

Artikel 7:
Het is verboden het sportnieuws aangeschaft bij Bet Experts te verspreiden. Het lidmaatschap is persoonlijk. Bij schending van dit artikel komen hebben wij het recht u te verwijderen als lid en u geen advies meer te verstrekken. Ook is er geen mogelijkheid tot restitutie. Ook is er geen mogelijkheid meer tot terugkeer als lid.

Artikel 8:
Indien u in strijd handelt met artikel 3, 5, 6 of 7 van de algemene voorwaarden van Bet Experts kunnen wij u, naast de mogelijkheden in genoemd in deze artikelen, een sanctie opleggen van 100 euro, direct te betalen.

Artikel 9:
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.